Збірник наукових праць «Правове регулювання економіки»

Збірник Правове регулювання економіки за 2017 рік №16

Збірник наукових праць "Правове регулювання економіки" за 2017 рік № 16

ЗМІСТ

Теорія та історія держави і права................................................ 9

Міхневич Л. В. Державне (конституційне) право раннього радянського періоду (1920-1930 рр.)......................9

Риндюк В. І. До проблеми визначення  поняття  правового закону.......................................................................21

Гришко  О. М.  Механізм  забезпечення  прав   людини   в Україні.......................................................................33

Колодій О. А. Поняття народу та його співвідношення з населенням і нацією....................................................43

Конституційне, адміністративне, фінансове право................. 54

Дмитренко Е. С. Окремі проблеми механізму правового забезпечення фінансової безпеки держави 

та шляхи вирішення.............................................................................................................................................. 54

Омельченко А. В. Адміністративно-правові  засади  використання міжнародної технічної допомоги в Україні..................................................................................................................................................................... 63

Кузьменко О. В., Островський С. О. Загальна характеристика законодавчого регулювання взаємодії

Національної гвардії України з правоохоронними органами та Збройними силамиУкраїни.............................71

Пожидаєва М. А. Правовий аналіз можливих «прихованих» ризиків незакритих карткови храхунків............. 81

Намясенко О. К. Конституційне та законодавче закріплення судової спеціалізації в Україні

та міжнародний досвід........................................................................................................................................... 92

Стрельченко О. Г. Організація публічної влади в Японії: адміністративно-правовий аспект..........................101

Чорна В. Г. Особливості поняття «обмеження» як теоретико-правової категорії в праві................................ 111

Фукс Н. А. Формування системи законодавчих обмежень щодо діяльності банків в  Україні......................... 119

Богдан Б. В. Посада помічника-консультанта в системі апарату Верховної Ради України............................ 130

Глущенко С. А.  Адміністративно-правове  регулювання  надання пільг, компенсацій і пенсій

особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ....................................................................140

Остапович В. М. Адміністративно-правовий статус громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи................................................................................................................................ 150

Цивільне та господарське право і процес............................... 161

Шимон С. І. Конструкція «право на право» як концепт цивільно-правової доктрини......................................161

Залізняк В. А. Медіація у вирішенні господарських спорів................................................................................171

Дмитренко В. Ю. Проблеми захисту цивільних прав та інтересів суб’єктів виконання іпотечного

зобов’язання........................................................................................................................................................ 179

Реалізація угоди про асоціацію України з Європейським Союзом : правові аспекти....... 190

Васильківська І. П. Кримінально-правові аспекти протидії торгівлі людьми в умовах дії

угоди України про асоціацію з Європейським Союзом......................................................................................190

Ратушний С. М. Питання правової гармонізації в контексті імплементації Угоди про асоціацію

Україна–ЄС........................................................................................................................................................... 201

Маркарян М. В. Стан і перспективи адаптації законодавства України до вимог ЄС

у сфері кіберзлочинності..................................................................................................................................... 212

Міжнародне право та порівняльне правознавство................ 223

Gaydulin O. O. New concepts in europeazation of private law after the 2016 Brexit referendum: some

experience in interpretation of law......................................................................................................................... 223

Скрицька Н. А. Міжнародно-правове регулювання захисту прав споживачів від недобросовісної

реклами на телебаченні (порівняльно-правовий аспект)................................................................................. 231

Вища школа та професійна підготовка юристів.................... 243

Шаркова І. М. Фундаментальні цінності в античній освітній традиції: «європеїзація» юридичної

освіти в Україні.................................................................................................................................................... 243

Уложенко В. М. Правові аспекти розвитку національної системи закладів вищої освіти.................................................................................................................................................................... 253

Богданець А. В. Адміністративно-правове регулювання підготовки  юристів   у   вищих  

навчальних   закладах США.................................................................................................................................. 265

Остання редакція: 23.01.20