Збірник наукових праць «Правове регулювання економіки»

Редколегія

Головний редактор:

Колодій Анатолій Миколайович, д.ю.н., професор, директор юридичного інституту ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

Заступник головного редактора:

Шимон Світлана Іванівна, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри правового регулювання економіки ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", svitlana_shym@ukr.net.

  Редакційна колегія:

Дзера Олександр Васильович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри цивільного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Борденюк Василь Іванович, д.ю.н., професор, Керівник науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України.

Бурило Юрій Павлович, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри конституційного та адміністративного права ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

Вавженчук Сергій Ярославович, д.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного та трудового права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Дмитренко Емілія Станіславівна, д.ю.н., професор, завідувач кафедри фінансового права ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

Київець Олена Валеріївна, д.ю.н., професор, професор кафедри міжнародного та європейського права ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

Печуляк Віталій Петрович, д.ю.н., професор, професор кафедри міжнародного та європейського права ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

Омельченко Андрій Володимирович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри цивільного та трудового права ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

Шульженко Федір Пилипович, д. політ. н., професор, завідувач кафедри теорії та історії права ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

Щербина Валентин Степанович, д.ю.н., член-кореспондент АПН України, професор, завідувач кафедри господарського права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Міхневич Людмила Володимирівна, к.ю.н., доцент, професор кафедри теорії та історії права ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

Ярошенко Ірина Станіславівна, к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного та трудового права ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

Майданик Наталія Іванівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного та трудового права ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

Кожура Людмила Олександрівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії та історії права ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

Васильківська Ірина Петрівна, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри кримінального права та процесу ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

Ратушний Сергій Миколайович, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри міжнародного та європейського права ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

Мамедов Андрій Алійович, д.ю.н., професор, професор Російського університету дружби народів (Росія, м. Москва).

Кураташвілі Альфред Анзорович, д.е.н., д.ф.н., д.ю.н., професор, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук (Грузія, м. Тбілісі).

Демичев Дмитро Михайлович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри теорії та історії права Білоруського державного економічного Університету (Білорусь, м. Мінськ).

Bill Bowring, professor of Law, School of Law, Birkbeck, University of London (Great Britain, London).

Відповідальний секретар:

Дядюк Анастасія Леонідівна, к.ю.н., доцент кафедри правового регулювання економіки ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", pre@kneu.edu.ua 

Остання редакція: 25.03.18