Збірник наукових праць «Правове регулювання економіки»

Збірник Правове регулювання економіки, 2019 рік, № 18.

 

 Збірник Правове регулювання економіки, 2019 рік, № 18.

ЗМІСТ

Теорія та історія держави і права..................................................... 7

Міхневич Л. В. Адміністративне право раннього радянського періоду.............................................................................................................................................................7

Самойленко О. О. Досвід формування та розвитку державної служби Російської імперії

у ХVІІІ — на початку ХХ ст............................................................................................................................ 19

Конституційне та муніципальне право........................................... 27

Галіахметов І.А. Теоретичні засади територіального перетворення первинних суб’єктів

місцевого самоврядування............................................................................................................................ 27

Колодій О. А. Загальносоціальні гарантії конституційно-правового статусу Українського народу:

поняття та ознаки........................................................................................................................................... 36

Левченко А. В. Конституційна скарга як інструмент конституційного забезпечення права на

судовий захист................................................................................................................................................. 44

Сподинський О. О. Біпатризм в контексті міграційної політики України та зарубіжних країн.................................................................................................................................................................. 53

Цятковська А. М. Конституційно-правові аспекти євроінтеграції України: поняття та регламентація................................................................................................................................................... 64

Адміністративне, фінансове, податкове право............................... 73

Лупало О. А. Оцінка ефективності діяльності Національної поліції України :

адміністративно-правові аспекти...................................................................................................................... 73

Дзяхар Г. І. Окремі питання законодавства у сфері адмініcтра- тивно-правового забезпечення

інформаційних прав дітей в Інтернет-просторі................................................................................................. 85

Цивільне та господарське право і процес....................................... 94

Шимон С. І. Звернення стягнення на предмет застави — майнові права (переваги й недоліки

законодавчих рішень).......................................................................................................................................... 94

Дядюк А. Л. Відновлення діяльності банків, ліквідованих внаслідок неправомірних рішень

Національного банку України..............................................................................................................................105

Єфімов О. М. Корпоративні права у податкових відносинах ...........................................................................113

Майданик Н.І. Перехід прав на земельну ділянку у зв’язку з відчудженням спорудженого на ній

нерухомого війського майна............................................................................................................................... 125

Земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсне право...........146

Петлюк Ю. С. Міжнародно-правове регулювання охорони об’єктів тваринного світу....................................146

Гуцол Р. І. Специфіка трансформацій організаційно-правової форми акціонерних товариств

у сільському господарстві України: правові засади........................................................................................... 153

Кримінальне право та процес, кримінологія

та кримінально-виконавче право................................................. 165

Васильківська І. П. До питання про причини злочинів, які вчиняються неповнолітніми.................................165

Олійник О.С. Принципи застосування заходів кримінально- правового характеру за вчинення

суспільно небезпечного діяння, визначеного у КК України.............................................................................. 173

Рощина І. О. Відповідність норм законодавства України про кримінальну відповідальність

статті 3 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.................................... 181

Чугаєвська А. В. Окремі аспекти впровадження досудової доповіді при звільненні особи від

відбування покарання......................................................................................................................................... 189

Зелений М. О. Кримінологічна характеристика злочинів, які вчинили учасники антитерористичної операції................................................................................................................................................................ 199

Міжнародне право та порівняльне правознавство....................... 208

Трощенко І. О. Стан правового регулювання недоговірних зобов’язань у міжнародному приватному

та цивільному праві України................................................................................................................................ 208

 

Остання редакція: 21.01.20