Збірник наукових праць «Правове регулювання економіки»

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

 

    Збірник наукових праць «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ» 
є фаховим виданням з юридичних наук (внесено до Переліку наукових 
фахових видань України з юридичних наук – Наказ Міністерства освіти і 
науки України № 996 від 11.07.2017 року).
 
  • Автор, надаючи статтю редакції збірника наукових праць «Правове регулювання економіки» для публікації, тим самим погоджується на розміщення її тексту як в друкованому варіанті журналу, так і на офіційному сайті видання pre.kneu.edu.ua
  • У збірнику публікуються статті, підготовлені на високому науковому рівні, які мають важливе теоретичне та практичне значення, відповідають тематиці журналу і вимогам МОН України до фахових видань.
  • Стаття приймається до розгляду за умови, що вона відповідає вимогам до авторських оригіналів статей (матеріалів), розміщеним на сайті журналу в розділі «Вимоги до публікації».
  • Представлені статті повинні бути оригінальними, не опублікованими раніше в інших друкованих виданнях. Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати наукового дослідження теми, обґрунтування висновків відповідно до мети і завдань дослідження.
  • За зміст наукової статті та достовірність наданої інформації відповідальність несе автор (автори).
  • До друку в журналі приймаються статті українською, російською та англійською мовами.
  • На сторінках видання публікуються наукові статті за такими рубриками:

-        теорія та історія держави і права; філософія права;

-        конституційне та муніципальне право;

-        адміністративне, фінансове, податкове право;

-        цивільне та господарське право і процес;

-        трудове право; право соціального забезпечення;

-        земельне, аграрне, екологічне, природоресурсне право;

-        кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право;

-        кримінальний процес, криміналістика, оперативно-розшукова діяльність;

-        міжнародне право та порівняльне правознавство.

 

Використання та передрук опублікованих у журналі статей  здійснюється тільки з дозволу   автора(авторів) і редакції.

Стаття надана до редакції без дотримання вимог щодо порядку надання, змісту та оформлення розгляду та опублікуванню не підлягає.

За подання матеріалів із академічним плагіатом статті знімаються з розгляду без права заміни.

 

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ